За нас

„Словеса“ e сайт за новини и коментари в областта на културата. Стартира като постоянна рубрика за новини на „Словото“ през 2002 г. През 2004 г. се обособява като отделен сайт, включващ репортажи от събития (в текст и снимки), покани за такива, обяви и резултати от конкурси, връзки към други новинарски сайтове, представящи случващото се в България в областта на културата и изкуството. Рубриката за оперативна критика „Рефлексии“ представя по-разширено новостите в областта на литературата и сценичните изкуства.

На 6 август 2008 г. (Преображение Господне) „Словеса“ променя дизайна си и обособява нови жанрови рубрики: Литература, Музика, Сцена (за театър, опера и балет), Кино, Образи (за фотография, изобразително изкуство и склуптура). По-старите новини остават (както и по-трудно определимите нови) в рубрика Общи.

Сегашният дизайн е от лятото на 2012 г.

Всички сътрудници работят на доброволни начала, доколкото им позволява свободното време и доколкото имат възможност да посещават събитията. Спонсори и дарители са добре дошли! Сътрудници – също!

Главен редактор: Гергана Стойчева

Постоянни сътрудници:

Илияна Генова

Адриан Лазаровски

Румяна Емануилиду

Борис Жеков

Керана Ангелова

Бина Калс

Славимир Генчев

Десислава Гичева

Илияна Генова
Основател и почетен редактор-стопанин: Мартин Митов